EJ:s Elektriska verifiera hållfastheten med tryckprovning i Tidaholm & Skaraborg

Tryckprovning är en provningsteknik som används för att verifiera hållfastheten samt upptäcka eventuella läckage hos ett objekt.

Enligt Arbetsmiljöverkets och Räddningsverkets föreskrifter och även tryckkärlsdirektivet, PED, är tryckprovning ett krav för utrustningar som tryckkärl, rörledningar och cisterner. Rörsystem för tappvatten, golvvärme och andra konventionella värmesystem ska också tryck- och täthetskontrolleras innan de tas i drift.

EJ:s Elektriska har lång erfarenhet av tryckprovning och är ackrediterade av Swedac för att utföra tryckprovning med gas upp till 40 bar.


Täthetskontroll och läcksökning.

Täthetsprovning görs normalt i samband med provtryckningen ovan för att visuellt konstatera att man inte har läckage i till exempel svetsar, flänsar eller kopplingar.

Läcksökning är en mer avancerad form av täthetskontroll, där man vet att det finns någon form av läcka i systemet eller att man letar efter väldigt små läckor. Vid läcksökning används utrustning som exempelvis vakuum, helium/vätgas eller akustisk läcksökning.

Provtryckning – täthetsprovning med gas

Provtryckning med gas, även kallat täthetsprovning, är ett arbetsmoment som ofta är riskfyllt då det inte är möjligt att vara helt säker på att anordningen håller eller ej.

För att säkerställa att rörledningar och tryckkärl fungerar som de ska ska de kontrolleras, vilket man bland annat gör genom provtryckning med gas.

Anordningar där provning med gas används är:
  • gassystem på svetsverkstäder, laboratorier och sjukhus.
  • kyl- och värmesystem.
  • behållare avsedda för djupkylda gaser.
  • tryckluftssystem.
Avser alla organisationer som genomför provningen 

Med tanke på riskerna som metoden innebär finns det föreskrifter för provning med över- eller undertryck. Kombinerat med riskbedömning och kompetens hos personalen utgör provningsutrustningen en viktig och central del i föreskriften. 

Alla verksamheter som använder provtryckning med gas som metod ska enligt föreskriften vara ackrediterade av Swedac, vilken gäller säkerhet för såväl egen personal som andra personer.