Vårt miljöansvar – med hållbara lösningar EJ:s Elektriska

Vårt miljöansvar – med hållbara lösningar EJ:s Elektriska

Vårt miljöansvar – med hållbara lösningar EJ:s Elektriska

Vi ställer krav på våra leverantörer gällande miljömedvetenhet och vår egen avfallshantering från projektering till avslutat arbete.
EJ:s Elektriska har utformat sin egen miljöpolicy som vi följer upp kontinuerligt och omprövar efter ny forskning och globala mål.
Vår personal förväntas utföra sina arbeten med hänsyn och med en förståelse för vår tids utmaningar när det kommer till minskade
utsläpp och ökad energieffektivitet. För att vi ska känna oss stolta med våra produkter och tjänster är vi noggranna med att arbeta med
kontinuerliga miljökontroller och vi utvärderar ständigt vår verksamhet för att fortsätta utvecklas på ett miljöetiskt sätt och möta framtidens
utmaningar med respekt för forskning och nya hållbara lösningar.

EJ:s Elektriska i framtiden

Vi sätter kunden i fokus och jobbar målmedvetet mot att ständigt bli bättre. När du behöver en elektriker i Tidaholm & Skaraborg ska du vända dig till
EJ:s Elektriska om du vill vara säker på att arbetet blir gjort med kvalitet och ansvar. För att leva upp till våra egna krav och vår vision om att bli en
ledande aktör och förebild i branschen behöver vi lyssna till dig som kund och fortsätta utvärdera våra metoder och tjänster.
Vår framtidsvision är att ingen människa i Tidaholm & Skaraborg ska oroa sig p.g.a. brister i sin elanläggning utan känna trygghet i såväl hem som arbetsplats.
Vidare vill vi bidra till ett hållbart samhälle genom att implementera nya innovationer och ständigt utvecklas åt rätt håll. Hör av dig till oss om du
vill veta mer om våra tjänster och produkter. Vi står redo för att hjälpa dig.