Inbrotts-brandlarm & kameraövervakning

Kameraövervakning är ett övervakningssystem som med hjälp av kameror kontrollerar och registrerar personer eller rörelser, i eller runt ett objekt. Utvecklingen för kameraövervakning har gått fram i snabb takt.

Kameralösningar idag är under ständig förändring/förbättring och tack vare den digitaliserade tekniken öppnas nya användningsområden som tidigare inte varit möjliga.

Vi på EJ:s Elektriska AB i Tidaholm jobbar alltid med kundens behov som utgångspunkt och utifrån detta skräddarsyr vi kameralösningarna för att passa er verksamhet.

Eller vill du som privatperson öka tryggheten med ett hemlarm?

Varje år sker tusentals bostadsinbrott i Sverige och för varje hushåll som drabbas innebär det ett obehag och en kränkning av den personliga integriteten. Ett smart hemlarm är mer än bara ett passivt inbrottsskydd. Det skyddar också mot brand och kan även vara till stor hjälp vid andra olyckor i hemmet.


Har du några funderingar eller frågor?