Inbrotts-brandlarm, kameraövervakning och passersystem

Ett inbrottslarmssystem ska vara dimensionerat och anpassat utifrån kundens behov, vilket innebär att valet av detektorer och lösningar är en mycket viktig del. Systemets storlek anpassas till vilken larmklass du önskar ha.

Larmklassen avgör hur larmet byggs, då en skalskyddsanläggning är mer omfattande än exempelvis en försåtsanläggning. När något händer t.ex på arbetsplatsen är varje sekund dyrbar för att kunna förhindra allvarliga konsekvenser. Du har inte alltid tid att vänta på assistans från till exempel polis, väktare eller brandkår.

Vi installerar godkända produkter för att få bästa möjliga funktion