Kontorsrenovering av Netred

Under hösten 2023 har vi varit delaktiga i renoveringen av etapp 1 där vi har installerat belysning, solel, larm/passersystem, nätverk och styr/regler av ventilation. Etapp 2 kommer fortsätta under januari och februari.

Varför är rätt ljusmiljö viktigt?

Ljus spelar en avgörande roll i vårt dagliga liv och påverkar allt från vårt humör och energinivåer till vår fysiska hälsa och välbefinnande. Det är en nyckelfaktor för att skapa en bekväm och produktiv arbetsmiljö, eftersom det kan påverka hur vi uppfattar vår omgivning och påverkar vår kognitiva prestation.

En av de viktigaste aspekterna av ljus är dess förmåga att reglera vår kropps naturliga dygnsrytm, eller inre kroppsklocka. Exponering för starkt ljus på morgonen kan hjälpa till att återställa vår dygnsrytm, vilket gör oss piggare och mer energifyllda under dagen, medan svagare ljus på kvällen kan hjälpa oss att varva ner och förbereda oss för sömn.

Vi kan hjälpa dig att utvärdera och förbättra dina energisystem, och därigenom minska dina energikostnader och miljöpåverkan.

Tel:   +46 0502 102 90