Stormsvalan Tidaholm

Installation av passersystem

Installation av passersystem på Brf Stormsvalan i Tidaholm.

William och Nazer ser till att jobbet blir gjort. Totalt ska 41 dörrar i 10 olika huskroppar föses med passersystem. William är förövrigt nyanställd lärling hos oss.

Fördelar med passersystem
Ett passersystem är ett system som ersätter de traditionella nycklarna. Istället för fysiska nycklar, där låsbyten krävs om någon skulle tappas bort, får ni med ett passersystem access till era lokaler med hjälp av brickor/taggar som enkelt kan spärras om de skulle hamna på villovägar

Ökad säkerhet
Passersystem ger ökad säkerhet genom att begränsa tillträde till specifika områden och utrustning. Endast auktoriserad personal eller personer med rätt behörighet kan få tillträde till utrymmet, vilket minskar risken för intrång, stöld eller skadegörelse.

Bättre kontroll
Passersystem ger bättre kontroll över vem som har tillgång till ett utrymme och när de har tillgång till det. Detta kan vara särskilt användbart i till exempel stora flerbostadsfastigheter med många personer som rör sig ut och in.

Förenklad administration
Passersystem är ofta enkla att administrera och kan anpassas efter behov. Det är också lätt att lägga till eller ta bort användare från systemet, exempelvis om någon flyttar in eller ut. Tappas en elektronisk nyckel bort är det lätt att ersätta.

Avancerad behörighet
Passersystem kan skapa mer avancerade behörigheter än vanliga nycklar, eller inget säkerhetssystem alls. Exempelvis kan boende ha tillträde till vissa lokaler vid vissa tider, eller om de bokat en resurs.