Under arbetet byter vi ut gamla lysrörsarmaturer mot 120st moderna LED-armaturer. Detta ger en energibesparing på ungefär 50% och ger ett bättre ljus.

Byte av lagerbelysning på Wexman

Under arbetet byter vi ut gamla lysrörsarmaturer mot 120st moderna LED-armaturer. Detta ger en energibesparing på ungefär 50% och ger ett bättre ljus.

Belysningsarmaturer är den enda källan till energiförbrukning i lager som inte är temperaturkontrollerade. Även om det kanske inte verkar så mycket, går en anständig del av budgeten till att betala elräkningar. Det gör det viktigt att förstå hur olika typer av armaturer kan påverka energiförbrukningen inom ett lager. Du måste hitta en kostnadseffektiv lösning som inkluderar LED-armaturer och vissa typer av lysrör.

Varför är rätt ljusmiljö viktigt?

Rätt belysning är en viktig tillgång för oss under vår arbetsdag. Ett exempel på detta är att den förbättrar vår totala nivå av fokus och koncentration. På kontoret såväl som hemma bidrar kvalitativ belysning inte bara till visuell komfort, utan förstärker också undermedvetna signaler som påverkar våra intryck av miljön vi befinner oss i. Dessa intryck kan ha en betydande inverkan på vårt långsiktiga välmående. Omvänt kan dåligt upplysta kontor leda till trötthet, ögonbesvär och huvudvärk, särskilt om du arbetar under många timmar.

Vi kan hjälpa dig att utvärdera och förbättra dina energisystem, och därigenom minska dina energikostnader och miljöpåverkan.

Tel:   +46 0502 102 90