om oss

  Ej:s Elektriska startades 1990 av Stefan Jansson och Johan Ekelund. Efter att ha jobbat på Ej:s i 10 år gick Martin Käll 2021 med som delägare. Verksamheten utförs i Skaraborg med omnejd.

  Vår kärnverksamhet är elinstallationer till privatpersoner och företag. Under årens lopp har vi utvecklat företaget och erbjuder idag en mängd andra tjänsteområden, såsom solel, larm/övervakning, kylanläggningar/värmepumpar och service och reparationer vitvaror.

  Image

  Vi är en behörig och komplett elinstallatör med lång erfarenhet och ett brett kunnande, vi analyserar dina behov och levererar kompletta driftsatta elanläggningar. Detta gör att vi kan åta oss alla i branschen förekommande uppdrag inom elinstallationer. 

   Branschen utvecklas ständigt och därför måste vår personal kontinuerligt uppdateras inom de nya områdena. Vi kan därmed garantera våra kunder den bästa kvalitén på våra installationer.
  Vi samarbetar med alla grossister i branschen vilket borgar för snabba och säkra leveranser av material. Vi är medlemmar i Eio, Elektriska installatörsorganisationen och arbetar med EiO-Q som är branschens verktyg för kvalitet, arbetsmiljö och miljöstyrning.

  Vi hjälper dig från start till mål!

  Ytterligare exempel på våra arbetsområden inom elinstallationer.

  • El-Entreprenader
  • ROT- Entreprenader (renovering, ombyggnad, tillbyggnad)
  • El service och underhållsarbeten
  • Elkraft och belysningsanläggningar
  • Nybyggnationer
  • Stambyten
  • Installationer och felsökning på styr- och reglerutrustning
  • UPS, batteribackuper
  • Installation av golvärme, takvärme, frostskydd samt snösmältning
  • Installation av jordsfelsbrytare samt åskskydd
  • Projektering
  • Elanalyser

  Miljöpolicy

  Vi på EJ: S Elektriska AB skall delta i arbetet för en varaktig och hållbar utveckling, genom att vår miljöpåverkan skall vara minsta möjliga. Vi har valt att genomföra detta på följande sätt.

  • Aktivt arbeta med återvinning, returhantering och sortering
  • Effektiviserat vår egen energiförbrukning med hjälp av solel-anläggning.
  • Investerat i nyare och miljövänligare bilpark.
  • Förmedla till våra kunder, och påverka våra leverantörer, att använda de tekniska lösningar som innebär energibesparingar och minskad miljöpåverkan.
  • Välja miljövänliga alternativ före andra under förutsättning att kvalitet och lönsamhetskrav uppfylls.
  • Följa lagar och förordningar.
  • Motivera medarbetarna till ett miljömässigt ansvarsfullt agerande samt kontinuerligt förbättra vårt miljöarbete.